Φυσικές καταστροφές, πολιτικές νίκες και ήττες και μεγάλες απώλειες συνθέτουν το μωσαϊκό του 2017. Η τηλεοραση Creta κάνει μια ανασκόπηση της ελληνικής επικαιρότητας για το έτος που φεύγει, παρουσιάζοντας τα γεγονότα που στιγμάτισαν περισσότερο το 2017.