Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί ότι με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών θα ξεκινήσει ο τρίτος δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας

την Τρίτη 11-8-2020 στην Κόξαρη, Καλό Χωριό, Καινούργιο Χωριό,

Επισκοπή, Σταμνιούς, Σγουροκεφάλι, , Μοχό, και Κράσι

την Τρίτη 11-8-2020 στις Άνω Αρχάνες

την Τετάρτη 12-8-2020 στις Μελέσσες, Αστρακούς, Μυρτιά, Αγιές

Παρασκιές, Αλάγνι και Αστρίτσι

την Τετάρτη 12-8-2020 στο Θραψανό

την Τετάρτη 12-8-2020 στο Κεραμούτσι, Καμάρι και Μονή.

την Τετάρτη 12-8-2020 στις Ποταμιές και Αβδού

την Πέμπτη 13-8-2020 στην Γάλιπε

την Πέμπτη 13-8-2020 στις Μεταξοχώρι, Αρμανώγεια και Δαμάνια

Παρακαλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να μπορεί να τα ψεκάσει και οι βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους για να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα (π.χ. Ψεκασμούς κάλυψης).

Επίσης επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου καθ’όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να αναρτά από την προηγούμενη μέρα, σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους διαπιστώνοντας την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να μεταφέρουν στην υπηρεσία μας έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

Τηλ. επικοινωνίας: 2813407981, 2813407980, 2810252976