Χρονιά ισχυρών προκλήσεων είναι το τρέχον έτος για τον τοπικό τουρισμό. Η Κρήτη επιχειρεί να αναδείξει περισσότερο ποιοτικά παρά ποσοτικά χαρακτηριστικά με το δεδομένο ότι σε πολλές περιοχές του νησιού έχει κάνει ξανά την εμφάνισή του το φαινόμενο overbooking τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Ο στόχος πλέον επικεντρώνεται στην αύξηση των εσόδων.