Οι δήμαρχοι 6 χωρών της Ευρώπης στο πλαίσιο της διακρατικής πρωτοβουλίας «Ευρώπη για τους Πολίτες» που οργανώνει ο δήμος Ηρακλείου, αντάλλαξαν απόψεις αλλά και τρόπους επίλυσης,  για θέματα οπως η οικονομική κρίση και το μεταναστευτικό. Στόχος είναι η δημιουργία συνεχούς διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων θεσμών.