Ορόσημο για την πορεία υλοποίησης του αεροδρομίου στο Καστέλι θα αποτελέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της ελληνικής συμμετοχής στο έργο κατασκευής του διεθνούς αερολιμένα. Η κρίσιμη συνεδρίαση ορίστηκε για τις 18 Ιανουαρίου.