Στην ατζέντα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης κυριάρχησε το θέμα της διαχείρισης νερού. Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης θα διαμορφώσουν φάκελο με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας και θα τον αποστείλουν στο υπουργείο Εσωτερικών.