Ο Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Παναγιώτης Σκούτας περιγράφει το πλαίσιο της χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών μετά και την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στην Βουλή .