Φωτιές  έχει ανάψει το νομοσχέδιο για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, που αφήνει εκτός σχεδιασμού την Κρήτη.  Αυτοσδιοικητικοι και παραγωγικοί φορείς θεωρουν απαράδεκτη την εξαίρεση της Κρήτης και ζητούν  άμεσα να επανεξεταστεί το ζήτημα και να ενταχθεί στους σχεδιασμούς, έστω και καθυστερημένα η Κρήτη. Από τον Ιούλιο ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε 49 νησιά της χώρας