Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προτείνει ο ιατρικός σύλλογος Ηρακλείου με στόχο τη δημιουργία δομών για την ισότιμη πρόσβαση του πολίτη, την πρόληψη και την αξιοποίηση του συνόλου του ιατρικού δυναμικού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.