Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της Λειψυδρίας

117

Την δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού λόγω της ανομβρίας αποτυπώνουν τα στοιχεία της διεύθυνσης υδάτων, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο κυρίως στην Ανατολική Κρήτη.  Η ΔΕΥΑΗ έχει ξεκινήσει ήδη να ψάχνει τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.