Την δραματική μείωση των αποθεμάτων νερού λόγω της ανομβρίας αποτυπώνουν τα στοιχεία της διεύθυνσης υδάτων, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο κυρίως στην Ανατολική Κρήτη.  Η ΔΕΥΑΗ έχει ξεκινήσει ήδη να ψάχνει τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.