Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για καινοτόμες δράσεις στην επιχειρηματικότητα μεσω ΕΣΠΑ. Για το «εργαλείο» αυτό, ενημερώθηκαν Εκπρόσωποι Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του νησιού, απο στελέχη της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.