Πλήγμα στον εργασιακό τομέα της Κρήτης λόγω κορωνοϊού – Σε αναστολή το 47% των εργαζομένων

Η Περιφέρεια Κρήτης πρώτη σε επίπεδο χώρας διαθέτει στοιχεία για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην τοπική αγορά εργασίας, μέσα από τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας που υλοποιεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πλήγμα στον εργασιακό τομέα της Κρήτης λόγω κορωνοϊού – Σε αναστολή το 47% των εργαζομένων.