Ο Ιατρικός Σύλλογος στον Υπουργό Υγείας

24

Η συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Χάρη Βαβουρανάκη  και τα ζητήματα που αφορούν στην ιατρική κοινότητα .