Τα δυσεπίλυτα προβλήματα της καθημερινότητας των αστυνομικών υπαλλήλων από το νέο προεδρείο που πρόεκυψε έπειτα από την εκλογική διαδικασία στον Νομό Ηρακλείου . Με φθαρμένα ελαστικά που αναμένουν επί 3 χρόνια τον διαγωνισμό του Υπουργείου και την εισφορά ιδιωτών για την παροχή των αυτονόητων εργάζονται καθημερινά οι αστυνομικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο.

- Advertisement -
TV Creta