Μπροστά σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα βρεθούν όσοι θα κατέβουν στο κέντρο του Ηρακλείου. Πρόκειται κυρίως για αντιδρομήσεις και πεζοδρομήσεις οδών, αλλα και για την δημουργία νέων θέσεων στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρία. Συγκεκριμένα όπως γνωστοποίησε το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου θα γίνει:

  1. Αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Μεραμβέλλου και της οδού Ευρώπης με είσοδο από την οδό Ιδομενέως και έξοδο προς την οδό Κορωναίου
  2. Χαρακτηρισμό ως πεζόδρομο του τμήματος της οδού Ιδομενέως από τη συμβολή της με την οδό Μαλικούτη έως την οδό  Κορωναίου.
  3. Χαρακτηρισμό ως δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, τμημάτων των οδών Ιδομενέως και Μαλικούτη με φορά από την οδό Αριάδνης προς την οδό Ιδομενέως
  4. Την αλλαγή του τμήματος της οδού Μαλικούτη από τη συμβολή με την οδό Δ. Μποφώρ έως και την οδό Υγείας από μονόδρομο σε διπλής κατεύθυνσης.
  5. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στο τμήμα της οδού Μαλικούτη από τη συμβολή με την οδό Υγείας έως την οδό Δ. Μποφώρ, εκατέρωθεν της οδού.
  6. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ευρώπης στο τμήμα από την οδό Αγ. Τίτου έως και την οδό Κορωναίου.
  7. Τη χρήση της ήδη διαμορφωμένης εσοχής επί της οδού Ιδομενέως ως χώρο στάθμευσης ΑΜΕΑ και δικύκλων.
  8. Τη χρήση της ήδη διαμορφωμένης εσοχής από τη βόρεια πλευρά της οδού Μεραμβέλλου, μετά τη συμβολή με την οδό Αρετούσας ως θέση ΑΜΕΑ και χώρος στάθμευσης δικύκλων.
  9. Τη δημιουργία επί της οδού Ευρώπης μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και χώρος στάθμευσης δικύκλων