«Πράσινο» απο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην προκήρυξη για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε υπηρεσίες που ειδικά το καλοκαίρι παρουσιάζουν μεγάλες ανάγκες. Στην εν λόγω προκήρυξη δεν θα υπάρξει ο όρος για το απολυτήριο δημοτικού που προκάλεσε τον αποκλεισμό αρκετών συμβασιούχων του δήμου.