Για λόγους αντικειμενικών δυσκολιών αλλά και με βάση το αίσιο φινάλε στη διαγωνιστική διαδικασία του αεροδρομίου στο Καστέλι, το υπουργείο υποδομών … προκρίνει μία αντίστοιχη διαδικασία και για τον ΒΟΑΚ.
 
Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα προχωρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος με βάση τη μελέτη που κατατέθηκε από τον ΟΑΚ και το τελικό πλάνο χρηματοδότησης, μελέτης, κατασκευής αλλά και του μοντέλου παραχώρησης θα συνδιαμορφωθεί σε συνεργασία του υπουργείου με τον ανάδοχο που θα προκύψει.
 
Η εξέλιξη αυτή «λύνει τα χέρια» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών με το δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμη πολλά κενά στον φάκελο του ΒΟΑΚ και με αυτή τη διαδικασία μπορεί να προχωρήσει σε μία «διαγωνιστική διαδικασία» προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από κατασκευαστικές εταιρίες.