Ο Πρόεδρος Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος Μπαντουβάκης Άγγελος αναλύει τις  συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελληνική ναυτιλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου  με τίτλο:   «Κρίση και ναυτιλία» .