Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν καταφέρει να υποβάλει εγκαίρως τη δήλωσή του κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης στην περιοχή του, υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης μέχρι τη σχετική ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Αυτό γίνεται με τη συμπλήρωση του Δ2 Εντύπου Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Στην περίπτωση αυτή ωστόσο, προβλέπονται πρόστιμα που ξεκινούν από τα 50 ευρώ ανά δικαίωμα και ανέρχονται έως και τα 250 ευρώ.

Ο βασικός διαχωρισμός για τον υπολογισμό των προστίμων είναι αν το δικαίωμα βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή.

Από εκεί και πέρα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το μέγεθος- έκταση του ακινήτου, το αν έχει δομηθεί και άλλοι παράγοντες.

Αν το ακίνητο δεν δηλωθεί καθόλου, τότε κινδυνεύει να χαρακτηριστεί «αγνώστου ιδιοκτήτη» και να περάσει στην κυριότητα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση οι ιδιοκτήτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση δεν θα πληρώσουν πρόστιμο. Αυτό που θα πληρώσουν αρχικά, είναι το πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Τα «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Η υποβολή της δήλωσης στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική, ειδάλλως επέρχονται οι κατά τον νόμο κυρώσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα ακίνητα που δεν δηλώνονται περνούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν δικαστικά, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν αποζημίωση και όχι για την επιστροφή της κυριότητας του ακινήτου.

Το κόστος της διαδικασίας

Για την υποβολή της δήλωσης, καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Αυτό ανέρχεται στα 35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κ.α.).

Στο Κτηματολόγιο ωστόσο είναι απαραίτητο να δηλωθούν και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες δηλ. έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αποτελούν παρακολουθήματα. Οπότε το τέλος είναι 20 ευρώ ανά δικαίωμα.

Αναφορικά με τις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα μόνο, που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλειας στον ίδιο Προκαποδιστριακό ΟΤΑ καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ. Όπως αναφέρεται στον Οδηγό για το Κτηματολόγιο, ως αγροτική περιοχή ορίζεται αυτή που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.

Αν υπάρχει αμφιβολία για το εάν ένα ακίνητο ανήκει σε αστική ή αγροτική περιοχή, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Πηγή: enikonomia.gr