Ηράκλειο: Κατάρτιση επιχειρήσεων τουρισμού σε θέματα αειφορίας

Ανοικτή πρόσκληση για κατάρτιση επιχειρήσεων τουρισμού σε θέματα αειφορίας απευθύνει ο Δήμος Ηρακλείου στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Αντικείμενο του έργου για την «Ενίσχυση Τοπικής Τουριστικής Οικονομίας», που χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ηρακλείου και εκτελείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» είναι: Η διαμόρφωση τοπικού πλαισίου αειφόρου επιχειρηματικότητας και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ηράκλειο: Κατάρτιση επιχειρήσεων τουρισμού σε θέματα αειφορίας.