Το λογότυπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διακρίνεται στην είσοδο των κεντρικών γραφείων της ΕΛΣΤΑΤ, Αθήνα, Παρασκευή 21 Απριλίου 2017. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Τα ποσοστά ανεργίας για το πρώτο τρίμηνο του 2019 αποτυπώνουν μία ευνοϊκή εικόνα για την Κρήτη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Κρήτη είναι η τρίτη καλύτερη περιφέρεια στη χώρα σε ποσοστά εργατικού δυναμικού (53,8%) και βρίσκεται πίσω μόνο από τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (55,9%) και Βορείου Αιγαίου (55%).

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα ως προς τους δείκτες ανεργίας. Η Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ελληνική στατιστική υπηρεσία, έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για το πρώτο τρίμηνο το ποσοστό της ανεργίας στην Κρήτη υποχώρησε στο 16,5% όταν ο εθνικός μέσος όρος είναι κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερος.

Αναλυτικά σε επίπεδο χώρας :

Αναλυτικά, κατά το A΄ τρίμηνο του 2019:

– Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.814.005 άτομα και των ανέργων σε 907.061 άτομα.

– Το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,2%, έναντι 18,7% του προηγούμενου τριμήνου (Δ΄ τρίμηνο του 2018) και 21,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Α΄ τρίμηνο 2018).

– Η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 2,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

– Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3,0%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 9,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.