Ένα ερώτημα αλλά και ένας ανοικτός διάλογος για το μέλλον της Ένωσης τόσο από μέλη και φορείς Ευρωπαϊκών κρατών αλλά και από Ακαδημαϊκούς και Φορείς της Κρήτης έλαβε χώρα στην διάρκεια εκδήλωσης στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Μπορεί η Ευρώπη να κερδίσει την χαμένη νομιμοποίηση της στην συνείδηση των πολιτών;

Μπορεί να γίνει όχι μόνο ένωση Κρατών αλλά και λαών;

Στο ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί, όπως ο Ιωάννης  Μεταξάς, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας των Επιστημών και ιδρυτής του εργαστηρίου πολιτικής επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Νίκος Παπαδάκης αλλά και εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου οι οποίοι παρουσίασαν στους προσκεκλημένους κρατών – μελών της Ευρώπης τις καλές πρακτικές υιοθέτησης ευρωπαϊκών εργαλείων για την ανάπτυξη της Κρήτης.

Την συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Ανδρεάκη.