Μία νέα κουλτούρα συνεργιών και συνεργασιών καταθέτει ο Νίκος Βασιλάκης ο οποίος είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών στο ψηφοδέλτιο της παράταξης ενόψει των εκλογών στο ΤΕΕ/ΤΑΚ ενώ συμμετέχει και στο ψηφοδέλτιο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Εκφράζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των επιμελητηριακών θεσμών ως επιστημονικού συνεργάτη της πολιτείας απευθύνει κάλεσμα στην κοινότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου με φόντο τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Όπως ο ίδιος σημειώνει «η συνολική εδραίωση της κοινότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως Επιστημονικού Συμβούλου της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα  οφείλει να στοχεύει σε θέματα υποδομών αλλά και Ανάπτυξης, Νέων Τεχνολογιών , Βιομηχανικών Προτύπων – Λειτουργιών , Περιβαλλοντικών Θεμάτων και ουσιαστικής  διασύνδεσης της αγοράς με τους κρατικούς φορείς, ώστε η πραγματική ανάπτυξη να φτάσει σε όλες τις κλίμακες της καθημερινότητας μας».

Μία προσέγγιση που δείχνει τον δρόμο για τον ενισχυμένο ρόλο που πρέπει να διεκδικήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα ανοιχτά «μέτωπα» την Κρήτης στον τομέα των υποδομών.