Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας μέλη της επιτροπής Ισότητας περιγράφουν ,σχολιάζουν και εντοπίζουν την θέση γυναίκας στην  σύγχρονη κοινωνία.