Ανανέωσε για τρια ακόμη χρόνια την θητεία του, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης. Στην διαδικασία εκλογής έλαβαν μέρος 129 άτομα και ο κ. Κοντάκης συγκέντρωσε 114 ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση του εκλεκτορικού σώματος στο έργο που επιτελείται στην Ιατρική Σχολή απο τον καταξιωμένο καθηγητή.