Με εξώδικο, ο μέτοχος και άλλοτε ένας εκ των δύο ιδιοκτητών της εταιρίας Creta Farms Κωνσταντίνος Δομαζάκης καταγγέλλει τις διαδικασίες οικονομικής εξυγίανσης της εταιρίας βάζοντας στο «στόχαστρο» την «Impala Hellas».

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, τα χρήματα που έπρεπε βάσει της συμφωνίας συνδιαλλαγής να κατατεθούν στην Creta Farms από την Impala Hellas, τελικά τα κατέβαλλαν οι τράπεζες. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για καταστροφικό πλήγμα στην εταιρία που έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 400 απολύσεις εργαζομένων.

Το εξώδικο απεστάλη στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank ενώ κοινοποιείται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό.

«Διαπιστώνω μετά λύπης και δικαιολογημένης αγανάκτησης ότι το σχέδιο που εφαρμόστηκε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ επέφερε καταστροφικό πλήγμα σε αυτήν, έχει ήδη οδηγήσει σε περισσότερες από τετρακόσιες (400) απολύσεις εργαζομένων μέσα σε μόλις ένα έτος, «εξαφάνισε» απαιτήσεις προμηθευτών 25 εκ. ευρώ, οδηγώντας και άλλες επιχειρήσεις στην καταστροφή και τις απολύσεις εργαζομένων, προκάλεσε απώλειες στον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο άνω των 15 εκ. ευρώ, διέγραψε δανειακή υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 15 εκ. ευρώ, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη μελλοντική άντληση επενδυτικών κεφαλαίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ και εσείς, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχετε υποστεί και θα υποστείτε απώλειες που θα υπερβούν εν συνόλω το ποσό των 110 εκ. ευρώ» αναφέρει στο εξώδικό του ο κ. Δομαζάκης χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ως την «πιο δαπανηρή αποτυχία σχεδίου εξυγίανσης εταιρίας».

«Δεν υπάρχει πιο δαπανηρή αποτυχία σχεδίου εξυγίανσης»

Ο κ. Δομαζάκης υπολογίζει το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα αναφέρει «υπό το πρίσμα αυτό, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη και πιο δαπανηρή αποτυχία σχεδίου εξυγίανσης εταιρείας από αυτήν που προκλήθηκε από τα στελέχη υμών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που χειρίστηκαν την υπόθεση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ. Το μέγεθος της συνολικής οικονομικής ζημίας που έχει προκληθεί υπερβαίνει με μέτριους υπολογισμούς το ποσό των 200 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για τα ίδια τραπεζικά στελέχη που παρουσία του κ. Υπουργού Ανάπτυξης αλλά και εμού πριν από έναν (1) μόλις χρόνο «διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους» ότι η εταιρεία θα σωθεί και δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Πρόκειται για τα στελέχη σας που ενώ συνυπέγραψαν την από 22.07.2019 συμφωνία StandStill/MoU δεν εκπλήρωσαν ούτε ένα όρο αυτής. Πρόκειται επίσης για τα ίδια στελέχη που μόλις προ 7 – 8 μηνών ενημέρωναν εκ νέου την πολιτειακή ηγεσία ότι έχουν ανεύρει «επενδυτή» ο οποίος διαθέτει δήθεν 15 εκ. προς διάσωση της εταιρείας, τα οποία μάλιστα στις 05.02.2020 αυξήθηκαν κατά 5 εκ. ευρώ και δήθεν ανήλθαν εν συνόλω σε 20 εκ. ευρώ. Μάλιστα, την ίδια εικόνα επεδίωξαν να δημιουργήσουν και στο δικάσαν Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνης στις 05.06.2020 κατά την εκδίκαση της από 24.02.2020 αίτησης της εταιρείας περί εγκρίσεως της συμφωνίας εξυγίανσης και μεταβίβασης του ενεργητικού της σε εταιρεία ονόματι IMPALA HELLAS Μον. Α.Ε., με μοναδική μέτοχο τη βουλγαρική εταιρεία BELLA BULGARIA.

Ωστόσο, εσείς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, δεν περιοριστήκατε μόνο στην προσπάθεια να παραπείσετε το ως άνω δικάσαν δικαστήριο περί της δυνατότητας της φερόμενης ως άνω επενδύτριας εταιρείας να διαθέσει ποσό 20 εκ. ευρώ, αλλά «σκηνοθετήσατε» και δήθεν συμμετοχή της σε ενδιάμεση χρηματοδότηση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ με το ποσό των 2 εκ. ευρώ. Πλέον συγκεκριμένα, στις από 05.06.2020 προτάσεις προς το Πολ. Πρωτ. Ρεθ. της εξ υμών Τράπεζας Πειραιώς αναφέρεται ότι η φερόμενη ως επενδύτρια IMPALA HELLAS διαθέτει στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ποσό 2.000.000,00 ευρώ, προκειμένου να την στηρίξει μέχρι την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης από το δικαστήριο. Μάλιστα, η χρηματοδότηση αυτή θα καταβαλλόταν δήθεν εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, ήτοι έως τις 26.03.2020 και κατά ρητή πρόβλεψη της αίτησης αυτής στην σελίδα 193.

Τέτοια καταβολή από την φερόμενη επενδύτρια όχι μόνον δεν έγινε, αλλά όπως διαπίστωσα εσείς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στις 20.02.2020 και στις 21.02.2020 υπογράψατε δανειακές συμβάσεις με την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και με εκ τρίτου συμβαλλόμενη την IMPALA HELLAS, με τις οποίες αναλάβατε να χορηγήσετε στην εταιρεία η πρώτη εξ υμών Εθνική Τράπεζα το ποσό των 713.200,00 ευρώ, η δεύτερη εξ υμών Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των 451.500,00 ευρώ, η τρίτη εξ υμών Eurobank το ποσό των 434.000,00 ευρώ και η τέταρτη εξ υμών Άλφα Τράπεζα τα ποσά των 1.492.000,00 ευρώ και 808.000,00 ευρώ. Το σύνολο των χορηγηθεισών πιστώσεων προς την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ανήλθε στο ποσό των 3.898.700,00 ευρώ. Κοινώς, για πολλοστή φορά, τόσο στην από 05.02.2020 συμφωνίας εξυγίανσης και μεταβίβασης επιχείρησης, όσο και στην από 24.02.2020 αίτηση προς το Πολ. Πρωτ. Ρεθύμνης αναφέρθηκε αναληθώς ότι η φερόμενη επενδύτρια IMPALA HELLAS θα διέθετε για την ενδιάμεση χρηματοδότηση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ το ποσό των 2.000.000,00 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα αυτό διατέθηκε απευθείας από εσάς.

Πέραν όμως της γνωστής σε εσάς αδυναμίας της IMPALA HELLAS να διαθέσει οποιοδήποτε ποσό προς χρηματοδότηση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, αλλά και της προσπάθειάς σας να συγκαλύψετε την αδυναμία αυτή, παρατηρήθηκε το φαινόμενο η εκλεγμένη από εσάς διοίκηση της εταιρείας και ο προστηθείς σας CRO να προμηθεύεται πρώτες ύλες από την BELLA BULGARIA, μοναδική μέτοχο της IMPALA HELLAS, με αισχροκερδείς τιμές που υπερέβαιναν κατά 65% τις τιμές της αγοράς και την ίδια στιγμή να «χρηματοδοτεί» έτερη εταιρεία (Λακωνική Τροφίμων) που συνδέεται με το φερόμενο επενδυτή με το ποσό των 600.000,00 ευρώ. Κοινώς, εσείς – και μόνον εσείς – χορηγούσατε πίστωση στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, η οποία χρεωνόταν ακόμα περισσότερο, και μέρος της πίστωσης αυτής – πάντοτε εν γνώσει σας – κατέληγε στην εταιρεία BELLA BULGARIA. Με τα παραπάνω τεχνάσματα οι εταιρείες BELLA BULGARIA και IMPALA HELLAS όχι μόνον εμφανίζονταν από εσάς ως μεγαλοεπενδυτές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, αλλά αποκόμιζαν και τεράστια οφέλη από τις πωλήσεις πρώτων υλών σε αυτήν, προσδοκώντας μάλιστα να αναλάβουν την περιουσία της εταιρείας, αποτελούμενη από σήματα, παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εργοστάσια, υλικοτεχνικές υποδομές κλπ., απελευθερωμένη από υποχρεώσεις άνω των 100 εκ. ευρώ».

«Ευνοήθηκαν επιχειρηματικά συμφέροντα»

Ο άλλοτε ένας εκ των δύο ιδιοκτητών της Creta Farms καταγγέλλει μέσω του εξώδικου εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Συγκεκριμένα αναφέρει: «από τα παραπάνω στοιχεία και γεγονότα προκύπτει ότι το σχέδιο – συμφωνία εξυγίανσης της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ υλοποιήθηκε προκειμένου να ευνοηθούν κατά τρόπο προκλητικό και κυρίως έκνομο συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, με άμεσα «θύματα» την περιουσία υμών και των μετόχων σας, το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τους προμηθευτές της εταιρείας, τους εκατοντάδες απολυμένους εργαζόμενους και ασφαλώς την ίδια την εταιρεία και τους μετόχους της. Παράλληλα, είναι πλέον αναμφισβήτητο το συμπέρασμα ότι η εκλεγείσα από εσάς διοίκηση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, η οποία διοικεί ανελλιπώς την εταιρεία εδώ και δέκα (10) μήνες, επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποκρύψει από τις Εισαγγελικές Αρχές το πόρισμα της εταιρείας Deloitte σχετικώς με γεγονότα θρασύτατης διασπάθισης της εταιρικής περιουσίας, στην οποία προδήλως εμπλέκονται πρόσωπα εντός, αλλά και εκτός της εταιρείας. Διερωτώμαι ευλόγως: Τα στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ευρίσκονται υπεράνω του Νόμου; Έχουν τη δύναμη να αποκρύπτουν στοιχεία από τις Εισαγγελικές Αρχές χωρίς συνέπειες;

Ωστόσο, ουδέν εκ των ανωτέρω έχει διαλάθει της προσοχής των Εισαγγελικών Αρχών που ερευνούν ήδη από τα μέσα Μαΐου 2020 τα γεγονότα που οδήγησαν την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ στην σημερινή κατάσταση και στην απόπειρα συσκότισης των πάντων διά της δίκης της εξυγίανσης της 05.06.2020».