Την ένταξη επιπλέον 1.304 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μετά την αύξηση του προϋπολογισμού της ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της δράσης, μετά τις νέες εντάξεις, ανέρχεται σε 501.507.136,41 ευρώ και το ύψος του συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού φτάνει το 1.003.636.275,90 ευρώ, που αφορούν σε 3.089 επενδυτικά σχέδια.

Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης επεσήμανε: «Με τις διαδοχικές αυξήσεις της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης έχει ενταχθεί ένας κρίσιμος αριθμός χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων στη χώρα με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική της στόχευση για ποιοτικές και βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και να ικανοποιεί, χρηματοδοτικά, το αυξημένο ενδιαφέρον για ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας».

Σημειώνεται ότι η αρχική δημόσια δαπάνη ήταν 120 εκατ. ευρώ και είχε αρχικά αυξηθεί στα 411 εκατ. ευρώ, εντάσσοντας 2.527 επενδυτικά σχέδια. Τον Φεβρουάριο αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού με το ποσό των 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 150 εκατ. ευρώ προέρχονταν από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και 50 εκατ. ευρώ από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η σχετική απόφαση ένταξης, η οποία περιλαμβάνει όλους τους δικαιούχους της δράσης και τα επενδυτικά σχέδια που κρίθηκαν επιλέξιμα έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.espa.gr.

Πριν από λίγες ημέρες, εξάλλου, ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και συγκεκριμένα ο β΄ κύκλος, ο οποίος έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ. Η δράση αυτή δίνει έμφαση στην ενίσχυση της στελέχωσης τμημάτων Ερευνας και Ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων και στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Η περίοδος υποβολής λήγει στις 29 Μαΐου 2019.

Πηγή: kathimerini.gr