Επαφές με φορείς της Κρήτης απο φοιτητές του Erasmus

36

Το πρόγραμμα Erasmus διοργανώνει για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ένα πολιτιστικό ταξίδι τεσσάρων ημερών στην Κρήτη. Φοιτητές από 75 χώρες που σπουδάζουν στην Ελλάδα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κρητική κουλτούρα μέσα από την μουσική, τις γεύσεις και τις περιηγήσεις στο νησί. Στόχος είναι οι φοιτητές να βιώσουν το κλίμα διεθνισμού και οι δράσεις αυτές να γίνουν θεσμός.