Οι εμπνευστές και ουσιαστικοί ερμηνευτές του όρου : Βιώσιμη κινητικότητα εξηγούν στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη πως θα επιτευχθεί η υιοθέτηση των όρων που δημιουργούν καλύτερη ποιότητα ζωής στις αυτοκινητοεξαρτούμενες μεγαλουπόλεις .