Εκδήλωση για τη σωστή και ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ασφαλούς χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η αναγκαιότητα ελέγχων ώστε να πιστοποιείται η καλή λειτουργία μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.