Έγκριση χρηματοδότησης για μελέτες του Δήμου Αποκορώνου – Δείτε αναλυτικά ποιες είναι αυτές

Πρέπει να διαβάσετε

Μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ένταξη έργων-μελετών στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε και εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση που είχε υποβληθεί τον Μάιο 2021 στον άξονα προτεραιότητας “Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια” της Πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο: “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος” για την εκπόνηση των ακόλουθων μελετών του Δήμου Αποκορώνου, η οποία ανατίθεται στο  Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη “ΔΕΠΑΝ”:

1.ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ωρίμανση μελετών για την ανέγερση μιας Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), που θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι :

– 24ωρη παρακολούθηση και φροντίδα από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό

– Στελέχωση από ψυχολόγο – κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και φυσικοθεραπευτή.

– Ιατρική παρακολούθηση από διάφορες ειδικότητες

– Συμμετοχή σε ήπιες δραστηριότητες άσκησης, πρόγραμμα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και κοινωνικών δραστηριοτήτων της μονάδας

– Πλήρη γεύματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ηλικιωμένων

– Παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής

– Ολιγομελή δωμάτια φιλοξενίας (δυνατότητα να υπάρχουν τουλάχιστον 10 κλίνες για έκτακτες ανάγκες, εξατομικευμένα ανάλογα με την πάθηση και την ιδιαιτερότητα του ωφελούμενου)

– Δυνατότητα φιλοξενίας σε ειδικές κλίνες για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η δυναμικότητα φιλοξενίας της δομής προτείνεται να είναι τουλάχιστον 60 ατόμων και να δέχεται άτομα ηλικίας 65 χρονών και άνω.

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

To αντικείμενο του υποέργου έργου είναι η ολοκλήρωση μελετών και την ωρίμανση των αναγκαίων έργων με σκοπό την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάσει το λύκειο της Δ.Ε. Βάμου του δήμου Αποκόρωνου.

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ

Η πρόταση αφορά την ολοκλήρωση μελετών και την ωρίμανση των αναγκαίων έργων για την στατική ενίσχυση του υπάρχοντος κεντρικού κτιρίου – το οποίο προς ώρας στεγάζει Γυμνάσιο και Λύκειο – καθώς και την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμισή του εν λόγω κτιρίου με σκοπό την αποκλειστική στέγαση μόνο του γυμνασίου της Δ.Ε. Βάμου του δήμου Αποκoρώνου.

 

 

προϋπολογισμού 620.000 ευρώ.

 

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αποκορώνου,Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με την ολοκλήρωση του έργου η δημοτική αρχή θα έχει στη διάθεση της πλήρως τεκμηριωμένες μελέτες και ολοκληρωμένα τεύχη δημοπράτησης των αναφερομένων κτιριακών δομών, ώστε να προχωρήσει σε διαδικασίες επιπλέον χρηματοδότησης των έργων αυτών και στην εκκίνηση των διαδικασιών κατασκευής τους.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων μελετών που θα οδηγήσουν στην κατασκευή των σχετικών δομών είναι σημαντική για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, με σαφή αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης  και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Τα Υποέργα 2 & 3 βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση. Η ταυτόχρονη ωρίμανση των έργων της «ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» θα επιταχύνουν τις διαδικασίες και την ανέγερση νέου σχολικού διδακτηρίου σε όμορο δημοτικό οικόπεδο με σκοπό να στεγάσει το Γενικό Λύκειο Βάμου,  ενώ θα διατηρηθεί το Γυμνάσιο στο υφιστάμενο κτίριο επιλύοντας δια παντός το πρόβλημα της σχολικής στέγης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Αποκορώνου. Οι ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας του Γενικού Λυκείου Βάμου έχουν οξυνθεί οπότε η ανάγκη ανέγερσης του νέου διδακτηρίου που θα στεγάσει το Γενικό Λύκειο Βάμου κρίνεται πιο αναγκαία και πιο επιτακτική από ποτέ. Ταυτόχρονα θα επιλυθούν προβλήματα στατικής ανεπάρκειας στο κεντρικό κτίριο (διώροφο με τμήμα υπογείου, εμβαδού 987,66 τ.μ.) του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου, ενώ θα επιτευχθεί και η αναγκαία λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμισή του με σκοπό την στέγαση μόνο του γυμνασίου πλέον.

Το Υποέργο 1 Στην περιοχή της επαρχίας Αποκορώνου, έπειτα από την έναρξη στον τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην τρίτη ηλικία, με την σύσταση δύο κοινωνικών δομών (του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ Δήμου Αποκορώνου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αγίας Σοφίας) εξυπηρετούνται 229 άτομα τρίτης ηλικίας. Παρόλα αυτά οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια ολοένα και αυξάνονται, καθώς παρατηρείται ότι όλο και περισσότερα άτομα χρειάζονται μια πιο εντατική και ολοκληρωμένη φροντίδα. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στην αναγκαιότητα σύστασης μιας Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), που θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Επιπλέον στην ίδια μονάδα μπορεί να συστεγαστεί σε ανεξάρτητο χώρο ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), όπου θα εξυπηρετεί άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Ουσιαστικά το έργο θα ωφελήσει άμεσα τη μαθητική κοινότητα και τους κατοίκους τρίτης ηλικίας του Δήμου, δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλασιαστικά έμμεσα οφέλη για το σύνολο του πληθυσμού.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου , Χαράλαμπος Κουκιανάκης,, δήλωσε :“Στόχος μας είναι η εδραίωση συνθηκών βελτίωσης για την Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς επίσης και η ενίσχυση της Παιδείας στα χωροταξικά όρια του Δήμου μας μέσα από την ανέγερση και τον εκσυγχρονισμό σχολείων με ταυτόχρονη αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας .”

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα