Δράσεις πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη

69

Με επίκεντρο την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων στο νησί, η ειδική γραμματεία υδάτων αναμένεται να  προχωρήσει στην εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης περιοχών της Κρήτης που έχουν χαρακτηριστεί ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το θέμα, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων, χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας.