Οι δαιδαλώδεις διαδρομές του εξωδικαστικού μηχανισμού απωθούν τους επιχειρηματίες από την ρύθμιση των χρεών τους καθώς μέχρι σήμερα καταγράφονται χιλιάδες αιτήσεις αλλά μόλις μερικές δεκάδες ολοκληρώνουν την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού .