Την ώρα που το υπουργείο Υποδομών επιχειρεί να επισπεύσει τις διαδικασίες για το έργο κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, έγγραφο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποκαλύπτει ότι ακόμη και σήμερα, λίγο πριν την κύρωση της σύμβασης με τον ανάδοχο στη Βουλή, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις που θα καλύψουν το εθνικό σκέλος της χρηματοδότησης.

Η απαντητική επιστολή της ΕΤΕπ, σε καταγγελία του συλλόγου κατοίκων από το χωρίο Ευαγγελισμός «ΚΥΠΕΡΑΣ» φέρνει στο προσκήνιο αποκαλυπτικά στοιχεία για το στάδιο χρηματοδότησης του project.

Την επιστολή υπογράφει η επικεφαλής του τμήματος του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ Σόνια Ντέρκουμ και απαντάει στις καταγγελίες ομάδας κατοίκων οι οποίοι με επιστολή τους στις 29 Οκτωβρίου έκαναν λόγο για παραλείψεις στον σχεδιασμό του αεροδρομίου θέτοντας ακόμη και θέμα κακοδιοίκησης από την πλευρά της ΕΤΕπ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο της απάντησης που αποκαλύπτει το Creta24.gr, «μετά από μια προκαταρκτική επισκόπηση της επιστολής σας σημειώσαμε το γεγονός ότι θεωρείτε ότι το σχέδιο θα προκαλέσει αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Το σημαντικότερο σημείο αφορά στην χρηματοδότηση του έργου.

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έως σήμερα η ΕΤΕπ δεν έχει λάβει απόφαση για τη χρηματοδότηση του έργου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3 και 5.2 των διαδικασιών λειτουργίας της ΕΤΕπ, οι ανησυχίες σας μεταφέρονται στις επιχειρησιακές υπηρεσίες της ΕΤΕπ να τις εξετάσουν σε περίπτωση που η ΕΤΕπ αποφασίσει να εξετάσει τη χρηματοδότηση του project», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Γίνεται πάντως σαφές πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το θέμα σε αυτό το στάδιο σημειώνοντας πως σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΤΕπ, η τράπεζα δεν είναι αρμόδια για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν άλλες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές.

Με βάση το σχεδιασμό της κοινοπραξίας, το χρηματοοικονομικό μοντέλο του έργου δεν περιλαμβάνει δανεισμό από ΕΤΕπ ή άλλους φορείς. Με βάση την ίδια οικονομική προσφορά, η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου περιορίζεται από 220 εκατ. που προέβλεπε ο διαγωνισμός σε 180 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα είναι από ποια χρηματοδοτική «δεξαμενή» θα καλυφθεί το συγκεκριμένο ποσό.

Σωτήρης Μεταξάς