Γνωρίζατε ότι μέσα σε οκτώ χρόνια, και πιο συγκεκριμένα από το 2008 έως το 2016, οι έκτακτοι άμεσοι φόροι στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 94%; ότι τα έσοδα από φόρους στην περιουσία επταπλασιάστηκαν; ότι οι φόροι στην παραγωγή το 2015 έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ από 12,7% και ότι η Ελλάδα είναι τρίτη στη λίστα με τα κράτη – μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές;

Αυτά είναι μόνο λίγα από τα αποκαλυπτικά στοιχεία για το φορολογικό σύστημα της Ελλάδα που φέρνει στο προσκήνιο έρευνα της διαΝΕΟσις. Εξετάζοντας στοιχεία από το 2008 έως το 2016 αποτυπώνονται οι διαχρονικές ανορθογραφίες του φορολογικού μοντέλου αλλά και η αδυναμία στην εισπραξιμότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επί της ουσίας αποδεικνύεται κάτι που όλοι παραδεχόμαστε. Ότι το σύστημα φορολογίας εισοδήματος της Ελλάδας είναι άδικο και αναποτελεσματικό. Αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανισότητες, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή.

Μερικά στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα σήμερα είναι τα παρακάτω:

-Οι επιχειρήσεις φορολογούνται με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή 29%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ το 2016 ήταν 22,6%. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις (με τις ασφαλιστικές εισφορές) δε, είναι υψηλότερος για το 2017 από τον αντίστοιχο της Σουηδίας (50,7% έναντι 49%).

-Το 2015 το 88,2% των φορολογούμενων, που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοιπο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων.

-Το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 93% των αγροτών δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως.

Την ίδια στιγμή

-Οι φόροι εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές.

-Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%) και

-Το 2015 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα με το 5,4% του ΑΕΠ – σχεδόν μισό από ό,τι στις άλλες χώρες της ΕΕ.

-Το διάστημα 2001 – 2015 ψηφίστηκαν στη χώρα μας 36 αμιγώς φορολογικοί νόμοι

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ, δεν χαρτογραφεί μόνο τα προβλήματα του ελληνικού φορολογικού συστήματος αλλά προτείνει λύσεις. Οι προτάσεις πολιτικής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

  • Τη μείωση του ύψους (σε 20%-25%)και του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
  • Τη δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων το πολύ σε 20%.
  • Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επανεξέταση επιχειρηματικών δαπανών που εκπίπτουν.
  • Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Τη μη επιβολή εκτάκτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Την περαιτέρω διάδοση χρήσης του πλαστικού χρήματος και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για την επιβολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών.
  • Την αξιολόγηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Τη διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών με την ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων στον φορολογικό έλεγχο.
  • Τη δημιουργία ηλεκτρονικήςφορολογικής διοίκησης