Αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων

57

Εως τις 15 Μαϊου θα μπορούν οι παραγωγοί να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την ενεργοποίηση των διακαιωμάτων. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι παραγωγοί που έχουν ενοικιάσει δικαιώματα.