Εως τις 15 Μαϊου θα μπορούν οι παραγωγοί να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την ενεργοποίηση των διακαιωμάτων. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι παραγωγοί που έχουν ενοικιάσει δικαιώματα.