Αναβολή για τις απαλλοτριώσεις στο Καστέλι

36

Για τις 9 Ιανουαρίου του 2018 πήραν αναβολή, για τις απαλλοτριώσεις, οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, αναφορικά  με τις τιμές των αποζημιώσεων, στο δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Οι ιδιοκτήτες φέρονται να χρειάζονται χρόνο προκειμένου να προετοιμαστουν , ώστε να εμφανιστούν στο δικαστήριο  με τα αιτήματά τους. Στόχος τους είναι να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης που διεκδικούν.