Η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και το μέλλον

28

Σε ευήκοα ωτα προσδοκεί ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης , Οδυσσέας Ζώρας για το αίτημα ίδρυσης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού το οποίο εντός 10 ημερών αναμένεται να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας .