Την Παρασκευή αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι διευθυντές θα αναρτήσουν στις σχολικές μονάδες τις εκτυπωμένες καταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνο τους κωδικούς και τους βαθμούς των υποψηφίων οι οποίοι για πρώτη φορά φέτος θα πρέπει να προσέλθουν στα σχολεία με τον κωδικό τους προκειμένου να δουν τις βαθμολογίες τους.