Προβληματισμένοι παραμένουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή αναφορικά με τα δικαιώματά τους για την ετήσια άδεια αναψυχής που δικαιούνται. Ωστόσο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, οπότε δεν χάνεται κανένα δικαίωμα του εργαζόμενου όπως αυτό του επιδόματος αδείας και οι εργοδότες θα πρέπει να ακολουθήσουν την σχετική νομοθεσία.

Ετσι συνοπτικά αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή είναι:

  • Το επίδομα αδείας και η μεταφορά του δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα του 2021
  • Δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούν σε αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως 30.6.2022
  • Ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη
  • Αν αρνηθεί ο εργοδότης να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης οφείλει την πληρωμή σε χρήμα με προσαύξηση 100%
Πηγή: ethnos.gr