Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στην Βουλή η τροπολογία για την υποχρεωτική προσχολική αγωγή εκπαίδευσης σε πάνω από 200 Δήμους στην Ελλάδα . Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ,Γιώργο Τερζάκη, το Ηράκλειο δεν περιλαμβάνεται στην εν λόγω τροπολογία λόγω έλλειψης κτιριακών υποδομών.